با چند روز تأخیر مینویسم آره یه چند روزی میشه که اومدم دوباره خوابگاهی شدم یعنی پنج شنبه 20 ام فروردین رسیدم خوابگاه و کل پنج شنبه رو به نوعی خواب بودم همش،  خیلی خسته شده بودم ...بعد جمعه یه کم سروسامون دادن کارها و جمع و جور وسایل و شنبه هم ارائه سمینار...هفته جاری بکوب در حال تهیه اسلاید برای شنبه بعدی و ارائه سمیناری دیگر....

سعی میکنم زود بیام بنویسم...یه کم از عید بگم یه کم هم از برنامه هام و خودملبخند