این اولین باری هست که این همه مدت طولانی ننوشتم...حس و حال نوشتن انگار پریده...اما 

سعی میکنم بیام و دوباره نوشتن رو شروع کنم...لبخند