طبق معمول این روزها، روحیه داغوون ناراحت لیوان چای سرد و یخ زده روی میز که یادم رفته واسه رفع خستگی آوردمش، همونی که وقتی توی دستم میگرفتمش دلم خوش بود که با گرماش داره دستای سردمو گرما میبخشه ...