هفته‌ای که گذشت در حال طی کردن مسیر آزادسازی مدارک تحصیلی از تعهد بودم، که فعلا مدارک در حال بررسی هست تو‌ی اداره کار شهرمون....

*پی نوشت:

ثبت نام در اداره کاریابی بوق 1 در سال 85...با مدرک کارشناسی 

ثبت نام در اداره کاریابی بوق 2 در سال 90...همزمان با تحصیل کارشناسی ارشد

دریغ از یک تماس تلفنی از بوق 1 و 2 برای کار در طی این سالها ...من کشته مرده رشته نازنینم هستم که انقد طرفدار دارهلبخندناراحت