خیلی خوشحالم، برام دعا کنید، انگار داره یه خبرایی میشه (منحرف فک نکنید کار علمیه، خبرای قلب نیست... آخه من هر وقت خواستم با یکی رابطه قلب برقرار کنم آخرش هم به همون بحثای شیرین علمی ختم شدخنده اما این دفعه دیگه هیچ قلب درکار نیست و خیلی هم بحث داغ تحقیق و ریسرچ و نوآوری و از این جور حرفاست...)

 یه قدم بزرگ، امیدوارم که به سرانجام خوبی برسه...

بازم میام در موردش میگم، دیدید گفتم زمان میبره از جرقه زدن تا قدم اولش یک ماه طول کشید خدا بقیشو بخیر بگذرونه....