ان الله مع الصابرین

قبل از اینکه اینو درک کنم

میدونم عمرم تموم شده

پس کی قراره فهمم که یعنی چی؟!!!!