خبر خوش (3)

حدود یک ساعت و خرده ای قبل خبر خوش سوم به ذهنم خطور کرد، امیدوارم توی دقایق پایانی میلاد امام رضا(ع) خود امام اونو تثبیت کرده باشه. برام دعا کنید که اگه صلاحه و من هم توهم نزده باشم، اون اتفاق بیفته.

حس ششمم میگه یه خبرایی هست....

اما حالا حالا فک کنم که زمان میبره بیام بگم در موردش، اما قول میدم اگه اتفاق افتاد بیام کل ماجرارو تعریف کنم، بعد اون موقع حتما آخرش میگم، گفته بودم حس ششمم خوبه....

التماس دعا دارم. امیدوارم هر چی صلاحه توی زندگی هممون اتفاق بیفتهلبخند.

/ 1 نظر / 14 بازدید
میلاد

خب بگو برای چی دعا کنیم؟