فراموش کن چیزی را که نمی توانی به دست آوری،

و به دست بیاور چیزی را که نمی توانی فراموش کنی.

                                                                                              شکسپیر

/ 3 نظر / 8 بازدید
چت روم

سلام. شما رو دعوت ميکنم به چت روم صميمي ما... منتظرتونم. [گل]

شاپرک

محبتت چشمه ایست ازجنس نور""..." هم ارادت، هم سلام از راه دور"". [گل]