دوست نداشتن...

اگه فک کردی کسی ارزش دوست داشتن داره 

اما اون تو رو اینطوری ندونست

تو چیزی رو از دست ندادی

فقط کسی رو از دست دادی که دوستَت نداشتناراحت

اما اون کسی رو از دست داده که 

بهش به عنوان فردی که ارزش دوست داشتن داره نگاه میکرد

و شاید یکی مثه تو رو پیدا نکنه.

/ 0 نظر / 17 بازدید