نهج البلاغه

امروز داشتم سرنماز نهج البلاغه* رو میخوندم، خواستم بیام اینجا یه بخشایی از سخنان حضرت امیرالمومنین رو بنویسم:

برنامه ریزی صحیح زندگی:

خردمند را نشاید حز آن که پی سه چیز حرکت کند: کسب حلال برای تأمین زندگی، یا گام نهادن در راه آخرت، یا به دست آوردن لذت های حلال. (حکمت 390، ص 725).

راه خوب زیستن:

روزگار دو روز است، روزی به سود تو و روزی به زیان تو است، پس آنگاه که به سود  تو است به خوشگذرانی و سرکشی روی نیاور، و آنگاه که به زیان تو است شکیبا باش.(حکمت 396 ص 725).

حقوق متقابل پدر و فرزند:

همانا فرزند را به پدر و پدر را به فرزند حقی است، حق پدر بر فرزند این است که فرزند در همه چیز جز نافرمانی خدا، از پدر اطاعت کند، و حق فرزند بر پدر آن که نام نیکو بر فرزند نهد، خوب تربیتش کند و او را قرآن بیاموزد.(حکمت 399 ص 725 و 726).

* نهج البلاغه ترجمه محمد دشتی                                            

/ 1 نظر / 8 بازدید