دوست داشتن

چقدر زیباست کسی را دوست بداری

نه برای نیاز...

نه از روی اجبار...

و نه از روی تنهایی..

فقط برای اینکه "ارزش دوست داشتن" دارد.

/ 2 نظر / 18 بازدید
میلاد

فقط برای اینکه دل دستور میدهد.

لیلا

[لبخند]