بدون عنوان

این روزها حال و حوصله هیچ چیز و هیچ کس رو ندارم ... حتی حوصله مامان رو ...وقتی پاشو توی اتاقم میزاره ... نمیدونم بی جهت عصبانی میشم ...حوصله حرف زدن ندارم ... یه موقع هایی که باهام صحبت میکنه فقط نگاش میکنم و هیچی هیچی نمیگم و اونم هم همینطور ایستاده میزاره میره توی هال ....

/ 0 نظر / 16 بازدید