قضاوت

کاش ظاهر آدما معیار قضاوتِ ما نبود...معیارِ قضاوتِ عقاید و افکار...معیارِ قضاوتِ خوبی و بدی...معیارِ قضاوتِ خیلی چیزای دیگه...کاش ظاهر آدما ما رو گول نمیزد...کاش به جایِ قضاوت از روی ظاهر...به حرفهای آدما گوش بدیم کاش عملشون رو ببینم و قضاوت کنیم...امیدوارم که توی سال جدید منم هیچ وقت از روی ظاهر تصمیم نگیرم.لبخند

/ 1 نظر / 20 بازدید