صابرین...

ان الله مع الصابرین

قبل از اینکه اینو درک کنم

میدونم عمرم تموم شده

پس کی قراره فهمم که یعنی چی؟!!!!

/ 1 نظر / 16 بازدید
محمد

و خداوند صابرین را دوست دارد..باید صبری زیبا داشته باشیم..ما باید با تمام وجود امیدوار باشیم و زندگی کنیم ودر مقابل داشتن خیلی چیزها باید صبوری کنیم..